Ontdek onze betonproducten
Stortklaar beton

 

Betonproducten van Transportbeton De Beuckelaer

Transportbeton De Beuckelaer nv heeft BENOR-gekeurde betoncentrales. Onze betonproducten voldoen dus aan alle geldende Belgische en Europese betonnormen. We nemen dagelijks monsters en controleren die in ons laboratorium, een externe controle-instelling (SECO of COPRO) beoordeelt onze interne productiecontrole regelmatig.

Beton met gespecificeerde eigenschappen (BENOR-Beton)

 

Beton op samenstelling
Samenstelling bepaald door de klant, zonder BENOR-garantie

 

Gebruiksklare mortel
Deze metselmortel kan minstens 36 uur lang verwerkt worden. De mortel heeft een hoge kleefkracht en goede samenhang. De druksterkte komt overeen met de sterkteklasse M 10 volgens de NBN EN 998-2 (= de oude M2 kwaliteit).

 

 

Zandcement of stabilisé
Het cementgehalte wordt door de klant bepaald, met of zonder toegevoegde vertrager.

 

Schuimbeton
Een mengsel van mortel en een schuimemulsie, dat een sterk en licht materiaal wordt met goede isolatiewaarde.

 

“Vloeibaar zand”
Is een stabiele opvulmortel, gebruikt om bv. oude tanks en rioleringen op te vullen.

Stortklare betonproducten met speciale eigenschappen

Transportbeton De Beuckelaer levert een uitgebreid aanbod aan producten van stortklaar beton.

Zelfverdichtend beton
Voldoet aan praktisch alle eigenschappen voor BENOR-beton en is hoogvloeibaar en quasi zelfnivellerend. Bijna alle eigenschappen van Benor-beton kunnen gewaarborgd worden.

 

Verdichtingsarm beton
Zeer vloeibaar en stabiel beton met een zeer goede oppervlaktekwaliteit voor zichtbeton.

 

Snelhardend beton
Snel belastbaar stortklaar beton met voldoende druksterkte om bv. na 24 uur al met vrachtwagens overheen te rijden.

 

 

Zichtbeton
Wit, grijs, zwart, het maakt geen verschil, alles is mogelijk mits een goede voorbereiding.

 

Staalvezelbeton
In een aantal gevallen kan de klassieke wapening vervangen worden door een staalvezelwapening, waardoor manuren kunnen worden uitgespaard en de veiligheid tijdens de uitvoering gevoelig wordt verbeterd.

 

Spuitbeton
Spuitbeton in “droge” en “vloeibare” mengsels